புகையிரத நிலையங்கள்

இல.

பெயர்

அமைவிடம்

தொடர்பு இல.

1

அஹங்கம

புகையிரத நிலையம்- அஹங்கம

+94 912 283 271

2

கதழுவ

புகையிரத நிலையம்- கதழுவ

 -

3

கொக்கல

புகையிரத நிலையம்- கொக்கல

+94 913 932 457

4

ஹபராதூவ

புகையிரத நிலையம்- ஹபராதூவ

 -

5

தல்பெ

புகையிரத நிலையம்- தல்பெ

+94 913 932 560

6

உணவடுன

புகையிரத நிலையம்- உணவடுன

 -

News & Events

28
ஆக2017

Divisional Day meeting

හබරාදුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ කොට්ඨාශ දින රැස්වීම 2019.06.14...

குடியுரிமை சாசனம்

Scroll To Top