இல.

வைத்தியசாலையின் பெயர்

முகவரி

தொலைபேசி இல.

1

உணவடுன பிரதேச வைத்தியசாலை

உணவடுன, காலி

0912234020

2

அஹங்கம பிரதேச வைத்தியசாலை

இமதூவ பாதை,நாகந்த,அஹங்கம

0912283261

3

ஹபராதூவ வைத்தியசாலை

மீபெ,ஹபராதூவ

0912283262

4

වෘත්තීය සෞඛ්‍ය මධ්‍යස්ථානය, හබරාදූව

காலி பாதை,ஹபராதூவ

-

5

ප්‍රාථමික සෞඛ්‍ය මධ්‍යස්ථානය

வெலிவத்த,அஹங்கம

-

6

சுகாதார வைத்திய உத்தியோகத்தர்

மீபெ, ஹபராதூவ

0912283850

News & Events

28
ஆக2017

Divisional Day meeting

හබරාදුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ කොට්ඨාශ දින රැස්වීම 2019.06.14...

குடியுரிமை சாசனம்

Scroll To Top